Velstyrt.no

Borettslag og sameier er svært attraktive kunder for mange bedrifter. Samtidig er dette en målgruppe det er vanskelig å nå gjennom tradisjonell markedsføring siden de som sitter i styrene ikke er en ensartet gruppe mennesker.

I BergN er vi spesialister på borettslag og sameier. Vi snakker med styreledere hver dag og kjenner til ønskene og behovene deres.

Velstyrt.no er vår portal for styreledere og bedrifter som vil nå denne målgruppen. Siden eies og driftes av BergN AS.