Asbestkurs.no

Asbest dreper!

De aller fleste bygninger som ble oppført mellom 1920 og 1985 inneholder asbest. Undersøkelser viser at kun 2-4 ukes eksponering for asbest kan gi uhelbredelig kreft.

Gjennom asbestkurs.no arranger vi kurs i kunnskap om og håndtering av asbest. Kursene går over tre dager og arrangeres over hele landet. Vi tilbyr også et nettbasert kunnskap- og kjennskapkurs i asbest for de som vil lære om hvor asbest finnes og hvordan oppdage det.

Asbestkurs.no eies og driftes av Eriksen HMS Opplæring AS, som er et samarbeid mellom Eriksen HMS AS og BergN AS.